Upravit stránku

GDPR

Ochrana soukromí

Zásady zpracování osobních údajů

V souvisloti s novým celoevropským nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známém pod zkratkou GDPR, si vás dovolujeme informovat jak a proč společnost Indoor Golf, spol. s.r.o. a Golf Club Pardubice zpracovávájí jako správce osobní údaje.

 1. Výše uvedené společnosti zpracovávájí následující osobní údaje svých zákazníků a členů:
 • jméno a příjmení
 • název organizace
 • adresu či sídlo
 • IČ/DIČ
 • e-mailovou adresu
 • telefon
 • informaci o historii nákupů nebo dodávky do naší společnosti, u členů Golfového klubu Pardubice nezbytnou historií komunikace nutnou pro komunikaci s členskou základnou. 
 1. Tyto údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů a GDPR. Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli, a to na základě smlouvy, kterou jsme mezi sebou uzavřeli nebo se teprve chystáme uzvařít nebo na základě právního předpisu, který nám takové zpracování přímo nařizuje nebo umožňuje nebo na základě souhlasu, pokud jste nám jej pro daný účel udělili nebo na základě oprávněného zájmu provozovat naše podnikání a rozvíjet naše služby.
 2. Osobní údaje shromážděné na základě vašeho souhlasu na webu gcpa.cz budou používány k provozu webu gcpa.cz a k poskytnutí služeb nebo produktů, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali svůj souhlas. V případě udělení vašeho souhlasu k zasílání obchodních sdělení a oznámení o činnost a akcích pořádaných společnosti Indoor Golf, spol. s.r.o. a Golf Club Pardubice (pozvánky na akce a turnaje ), budou osobní údaje použity jen pro tyto účely.
 3. Osobní údaje budou společností Indoor Golf, spol. s.r.o. a Golf Club Pardubice, zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění všech povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme jakožto správci povinni osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. Většinu osobních údajů budeme uchovávat po dobu trvání smlouvy a také po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění z daňových a učetních důvodů. V dalších případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 4. Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v rámci výše uvedených bodů, a to společnostem, se kterými máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů nebo orgánum veřejné moci. Těmi mohou být zejména výrobci produktů, které distribuujeme, přepravní společnosti, auditoři, advokáti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou předány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k danému účelu zpracování. Při předávání osobních údajů používáme smluvní ustanovení a zavádíme bezpečnostní mechanismy, abychom veškerá data chránili a zároveň jednali v souladu s našimi standardy.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
   

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti